Fölseryd

OM OSS

Joulie Struvert

Carmen Struvert

Timothy Struvert

Fölseryd är en familjegård som drivs av familjen Struvert och där alla har olika ansvarsområden och gården drivs som ett team.

Carmen Struvert har byggt upp gården, verksamheten och stuteriet som dotter Joulie och sonen Timothy nu håller på att ta över, då Carmen nu har gått i pension.

Timothy driver runt allt som har med gård och mark att göra medans Joulie håller på att starta upp verksamheten, hästeriet och uppfödningen av katterna.

Mamma Carmen bidrar med sin kunskap och erfarenhet.

Fakta om gården:

Gården består av ca 50 hektar blandad mark bland annat skog, jordbruk och betesmarker.

På gården finns 3 stallar med totalt 25 boxar.

Det finns en lösdrift för hästarna och en lösdrift för fåren.

Huset på gården är på ca 350 kvadrat. 

Djuren som finns på gården är får, hästar, hundar och katter. Var av alla fyller olika funktioner.


Historia om gården:

...

Mål och visioner på Gården:

Alla strävar efter samma mål på gården och i fösta hand är det att fräscha till och måla om stallarna för att sedan söka tillstånd för verksamhet med häst enl. 6 kap. 4 § djurskyddslagen. Om vi då får tillståndet så är tanken att starta ett företag för att kunna sätta igång hästverksamheten på gården igen.

I första hand är tanken att ha inackorderingsstall för att sedan se vilket håll de leder mot.